Skip ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา


Skip site news

Site news

รูปภาพของAdmin User
โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดย Admin User - ศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2012, 5:49PM
 

โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 

นายสมใจ เชาว์พาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อตัดสินรอบสุดท้ายในการประกวดโรงเรียนและนัก เรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพมหานคร
การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยให้ความสำคัญกับสถานศึกษาของทั้ง 2 สังกัด ที่ดำเนินการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และมีผลงานปฏิบัติจริงในด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และประกวดนักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อยกย่องและเชิดชูให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่สังคมและเยาวชนไทย โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะมีสถานศึกษาได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล จำนวน 6 แห่ง เงินรางวัลแห่งละ 100,000 บาท และนักเรียน นักศึกษาจะได้รับเลือก 30 คน เงินรางวัลละ 40,000 บาท ซึ่งธนาคารออมสินจะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการทางสื่อมวลชนต่อไป

 
รูปภาพของAdmin User
วท.บุรีรัมย์ คว้าถ้วยสมเด็จพระเทพฯ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน “PTT Youth Camp 2012”
โดย Admin User - พุธ, 14 พฤศจิกายน 2012, 10:42AM
 

ภาพข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ทีม Auto Btec 2012 คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน “เครื่องแยกฝากระป๋องกาแฟแบบกลไก” เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2555 (PTT Youth Camp 2012) ระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า จัดโดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ อาคารสำนักงานใหญ่  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งสมาชิกทีม Auto Btec 2012 ประกอบด้วย นายสุรพันธ์  อภัยจิตต์  นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาเครื่องกล นางสาวอรณี มีศรี นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาการตลาด นางสาวบุษยา โรจนสิริเมือง นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาการตลาด โดยมีนายพิชญา พลพงษ์ ครู คศ.3 และนางอรัญญา แสงโชติ ครู คศ.3 เป็นครูที่ปรึกษา

 

Skip หน้าหลัก

หน้าหลัก

Skip Navigation

Navigation

    • กระดานเสวนาSite news

Skip Online users

Online users

(last 5 minutes)
ไม่มี

ระบบจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS)

Skip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 วันนี้ จันทร์, 18 ธันวาคม 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ เสาร์, 16 ธันวาคม 2017, 8:11PM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย